Saat Maksuttoman Tuote-esitteen!

Catalog

Täytä esitteen tilauslomake. Lars Laj - tuotteiden esite lähetetään antamaasi osoitteeseen.

Tietosuojakäytäntö

Tietoa henkilötietojen tietosuojasta

Henkilötietojen ylläpitäjä

Rekisterin pitäjä on Lars Laj AS, jonka rekisteröity osoite on Kildebrøndevej 48, 2670 Greve, Tanska, sähköpostiosoite data@larslaj.com, puh. +45 32 821033 [jatkossa Rekisterinpitäjä].

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksesi mukaisesti, jotta pystymme tarjoamaan uutiskirje -palvelun sekä mahdollisuuden kontaktoida meitä sähköisen lomakkeen avulla. Suostumus Art. kohta 1 a) Regulation of the European Parliament and of the Council / EU / 2016/679 of 27 April 2016 luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä ja tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä Direktiivin 95/46 / EC kumoamisesta (Official Journal of the European Union L2016, No. 119, p. 1) [jatkossa GDPR] mukaisesti.

Tietojen keräyksen tarkoitus

Henkilötietojasi kerätään markkinointi ja tiedoitustarkoituksiin Rekisterinpitäjän tuotteista.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietosi luovutetaan auktorisoiduille tahoille lain niin vaatiessa sekä Rekisteripitäjän auktorisoimille sopimuskumppaneille, erityisesti IT-palveluita koskevat sopimukset.

Henkilötietojen poistaminen

Henkilötietojasi säilytetään palvelun tuottamiseen sekä Rekisteripitäjän velvoitteiden suorittamiseen vaadittava ajanjakso yleisesti sovellettavien lakien mukaisesti. Suostumuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen osalta tietoja käsitellään perustuen suostumuksen voimassaoloaikaan ja niiden varmuuskopion ajanjakson (30 päivää). Suostumus voidaan milloin tahansa peruuttaa, jollei sovellettavissa laeissa muuta todeta.

Henkilön oikeudet tietoihin

Yksityiskohtaiset oikeudet henkilötietoihisi (yleisesti nimitystä "rekisteröity"), sisältyvät GDPR:n lukuun III, jonka otsikko on "Rekisteröidyn oikeudet".

Milloin tahansa sinulla on oikeus:

a) pyytää pääsyä henkilötietoihisi,
b) vaatia korjaamaan henkilötietosi,
c) pyytää henkilötietojesi käsittelyn poistamista tai rajoittamista,
d) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä,
e) vaatia henkilötietojesi siirtoa,
f) toimittaa valituksen asianmukaiselle valvontaviranomaiselle
g) jos tietojen käsittely suoritetaan luvan perusteella, peruuttaa suostumus käsittelyyn milloin tahansa vaikuttamatta käsittelyn lainmukaisuuteen, joka tehtiin suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista.

Tietoja henkilötietojen antamista koskevasta vaatimuksesta/ehdoista

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi. Tietojen antamatta jättäminen johtaisi uutiskirjepalvelun lopettamiseen tai yhteydenottokyvyn puuttumiseen.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilökohtaisia tietojasi ei käsitellä automaattisesti ja profiloida.